Loading data ...
Press F5 if the load is too long.

Sơn Tinh Thủy Tinh GuitarBạn chờ 1 lát

Download Report Share [+] PreviousNext

Gửi bạn bè
Nhúng vào Forum
Nhúng vào Blog
Đất nước xa xưa đất nước Âu Lạc thanh bình. Muôn hoa đua tươi có nàng Mị Nương vừa tròn 18, xinh như thiên nga, đẹp như trăm hoa, da nàng mà trắng tinh, trắng trắng tinh là trắng trắng tinh.

Cho đến 1 hôm đâu đó xuất hiện hai chàng, vai mang cung tên đến xin cầu hôn Mị Nương công chúa, hai tay như nhau, ba chân như nhau. Vua Hùng mà bó tay. Bó cái chân là bó cái tay, bó cái chân là bó cái tay.

Ôi khó làm sao vua biết phân biệt thế nào, ta đây Thủy Tinh có tài gọi mưa hô gió, Sơn Tinh ta đây có tài mà đánh gốc cây, đánh gốc cây là đá gốc cây, đánh gốc cây là đá gốc cây.

Cao kiến làm sao vua mới phân biệt thế này: Mị Nương con ta rất thèm là ăn thịt chó, ngày mai đem ra chó đực mà 6 chân, 6 6 chân là 6 6 chân.

Ngay sớm hôm sau Sơn Tinh vớ được chó dại, đến trước Thủy Tinh dắt tay nàng tiên mơ ước, đi trong muôn hoa, đàn chim reo ca, buông lời ái ân, ái ái ân là ấn ấn ai, ái ái ân là ấn ấn ai.

Thôi thế là thôi Thủy Tinh đến chậm mất rồi, Sơn Tinh ngươi kia thù mi ngàn năm ta nhớ. Mị Nương em ơi thôi rồi là giết chết anh, giết chết anh là đánh tiết canh giết chết anh là đánh tiết canh.

Sư bố thằng vua mi giết chết mẹ ta rồi, biển khơi bao la hỏi ta mò đâu được ra con chó. Vua cha đi ra, Thủy Tinh kêu la, kêu rằng * you. * * you là * * you

List of songs with singers

2007 - 2015 Phan Tâm Powered by Xtremedia 1.2